Fotografia dla Ciebie

Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? fotografii ?lubnej.

Obejmuje ona nast?puj?ce pakiety: srebrny, z?oty i diamentowy.


Opcja

Pakiet Srebrny

Pakiet Z?oty

Pakiet Diamentowy

Sesja narzecze?ska

 

+

+

Sesja u kosmetyczki / fryzjera

 

 

+

Przygotowania

 

+

+

B?ogos?awie?stwo

 

+

+

Ceremonia za?lubin

+

+

+

Wesele

do oczepin

do oczepin

do oczepin

Plener

+

+

+

Zdj?cia w albumie 15 x 21 cm

20 zdj??

40 zdj??

60 zdj??

Zdj?cia na p?ycie DVD

100 -200 zdj??

200-300 zdj??

300-500 zdj??

Galeria internetowa dost?pna przez 3 miesi?ce

 

+

+


Istnieje równie? mo?liwo?? przygotowania oferty indywidualnej.

Cena ustalana jest indywidualnie w zale?no?ci od konfiguracji wybranego przez Pa?stwa pakietu.


    za102637861               za102637858